Fysio

Påskeferie for NFFs sekretariat

NFFs sekretariat holder påskestengt frem til tirsdag 22. april. Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og forbindelser en fin påske!

[11.04.2014]

NFFs tariffsider – følg med!

Som ved tidligere hovedtariffoppgjør blir alle tariffrelaterte nyheter – uavhengig av tariffområde – publisert på www.fysio.no i en felles oversikt med korte notiser: "LØNN OG ANSETTELSE/Tariff 2014". I tillegg finner du nyhetene i mer utførlig form på hvert tariffområde, under menypunktet "Hovedtariffoppgjør 2014". Nyheter som gjelder konfliktberedskap og åpning/avslutning/resultater av forhandlinger, mekling eller konflikt, legges også i den sentrale nyhetslisten på NFFs nettsider, og vises dermed på startsiden.

[10.04.2014]

Innledende Spekter-forhandlinger – protokoller og frister

Unio gjennomførte 9. april de innledende sentrale forhandlingene med Spekter, som omfattet overenskomstens del A og en del tekniske og praktiske forhold. Det ble oppnådd enighet. Når det gjelder det konkrete resultatet, er det kun mindre endringer i forhold til tidligere år. For øvrig vises det til de vedlagte protokollene og informasjonen nedenfor om frister som gjelder lokale forhandlinger.

[10.04.2014] Les mer..

Innspill til fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster

I brev av 4. april 2014 ber Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om at NFF innen 5. mai kl. 0900 sender innspill til fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster. HOD understreker at det per 4. april ikke er tatt stilling til om årets fastsetting skal skje ved forhandlinger eller høringsprosess. Organisasjonene vil bli innkalt til et informasjons- og planleggingsmøte i departementet 6. mai.

Kontaktperson:

  • Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, forhandlingssjef/seksjonsleder, rlwh@fysio.no.
[09.04.2014]

Spekter-start: Unio vektlegger verdsetting av utdanning og ansvar

I dag starter Unio forhandlingene med Spekter om årets oppgjør. Unio krever høyere lønnsmessig verdsetting av utdanning, kunnskap og ansvar. Det dreier seg om å beholde og rekruttere kunnskapsrike folk med høyere utdanning i velferdstjenestene. – Den sterke befolkningsveksten krever en forsert utbygging av helse og omsorg. Dette er nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet per innbygger på dagens nivå, sier Unios forhandlingsleder.

Kontaktperson i NFF:

[09.04.2014]

Oslo er i gang: – Må satse mer på kvalitet i tjenestene

 

– Vi trenger en kraftig satsing på kvalitet i tjenestene kommunen skal gi innbyggerne, sier forhandlingslederen i Unio Oslo kommune. I dag ble første krav i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune overlevert. Hovedkravet er at de som jobber i Oslo kommune og har utdanning og kompetanse på høgskole og universitetsnivå, må få en bedre lønnsmessig uttelling. Det er det samme som man har krevd de siste årene. En slik uttelling vil også bidra til økt likelønn.

Kontaktperson i NFF:

  • Hege Munthe, tlf. 402 02 829.
[08.04.2014]

Forhandlingene i staten: – Lønnsgapet må reduseres

I dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Unio krever et lønnsoppgjør i staten som reduserer lønnsgapet til privat sektor. – Staten er helt avhengig av å tilby en normal, konkurransedyktig lønn for å sikre rekruttering av kunnskapsrike folk med høyere utdanning. Derfor er vårt hovedkrav at lønnsgapet til privat sektor reduseres, sier forhandlingslederen i Unio Stat i en pressemelding.

Kontaktperson i NFF:

[07.04.2014]

KS-oppgjøret er i gang: – Høyt utdannede må lønnes bedre

I dag startet forhandlingene i hovedoppgjøret i KS-området, og Unio kommune leverte sine første krav. Unio kommune forhandler for om lag 126.000 ansatte i kommunal sektor. – Vi krever at høyere utdanning skal lønne seg mer enn det gjør i dag. Det vil også lønne seg for kommunene fremover. Lav lønn til de høyt utdannede gjør at alt for mange kunnskapsrike folk velger bort jobb i kommunen, sier Unios forhandlingsleder Ragnhild Lied.

Kontaktperson i NFF:

[03.04.2014]

Unio om industrioppgjøret: – Bra grunnlag for offentlig sektor

– Resultatet fra industriforhandlingene blir anslått til en ramme på 3,3 prosent. Det bør legge et bra grunnlag for tariffoppgjørene i offentlig sektor og i andre tariffområder, men profilen skal ikke overføres. I offentlig sektor må det være en tydelig satsing på utdanning og kompetanse, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til resultatet i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

[03.04.2014]

Unio om TBU: "Likelønn i revers"

– Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker. Og størst er lønnsforskjellene for kvinner med høyere utdanning. Dette tyder på at politiske ambisjoner ikke er nok for å tette likelønnsgapet, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som ble lagt frem i dag.

[31.03.2014]

Direkte tilgang til fysioterapi og bedre fordeling av ansvar og oppgaver i helsevesenet vil fjerne unødige omveier.

Les mer..