Fysio

ASA 4313 prolongert – ny forskrift under arbeid

ASA 4313 prolongert – ny forskrift under arbeid
NFF og KS er blitt enige om at ASA 4313 videreføres i ytterligere et år. Bakgrunnen for dette er arbeidet med forskrift for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuters virksomhet i kommunene. NFF er takknemlig for de mange gode innspillene til ASA 4313 som forbundet har mottatt i høringen innad i forbundet. Disse vil inngå i NFFs arbeid med ny forskrift, og i det senere arbeidet med ny ASA 4313.

[08.10.2015] Les mer..

Få nyheter for fysioterapi i statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2016 bærer ikke bud om store endringer i dimensjonering og vektlegging av fysioterapi i helsetjenestene. – Vi er meget fornøyd med at ISF nå innføres. Dette har vi arbeidet hardt for. Likevel gir ikke budsjettet som helhet det løftet for fysioterapi som det er behov for. Det er bra at styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten videreføres. Erfaringene fra tidligere år gjør likevel at vi fortsatt er bekymret over mangelen på øremerking og andre virkemidler som sikrer god tverrfaglighet i tjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[07.10.2015] Les mer..

NFFs høringsuttalelse om primærhelsetjenestemeldingen

(oppdatert 2. oktober 2015) I går kl. 1405 møtte NFF til høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om stortingsmelding 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Forbundsleder Fred Hatlebrekke og seksjonsleder Elin Robøle Bjor møtte for NFF.

Se YouTube-klipp med NFFs presentasjon i høringen
Les NFFs høringsuttalelse om primærhelsetjenestemeldingen

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Elin Robøle Bjor, seksjonsleder, erb@fysio.no, tlf. 901 47 513.
[01.10.2015]

Foreslå en forskningsoversikt!

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten inviterer til å komme med forslag til forskningsoversikter som utarbeides i 2016. NFF oppfordrer fysioterapeuter og deres fagmiljøer til å sende inn forslag om temaer hvor det oppleves behov for oppsummert forskningsoversikt.

[01.10.2015] Les mer..

Nye nettsider kommer – med ny innlogging

Nye nettsider kommer – med ny innlogging
(endret kl. 1530 d.d.) Det er en glede for Norsk Fysioterapeutforbund å kunngjøre at forbundet ganske snart lanserer nye nettsider! Med de nye sidene ønsker vi å bidra til at fysioterapi og NFFs medlemmer blir mer synlige. Alle NFFs yrkesaktive medlemmer, med unntak av turnuskandidater, får nå mulighet til å bli synlige under «Finn fysioterapeut» på www.fysio.no. Tidligere har kun spesialister og noen få andre grupper vært synlige. Nedenfor kan du også lese om at det blir en endring i innlogging, og at vi i den forbindelse ber deg sjekke dine personlige opplysninger på dagens "Min side".

[18.09.2015] Les mer..

Kontaktperson for næringsdrivende uten driftstilskudd

Er du selvstendig næringsdrivende medlem uten driftstilskudd? Da tilbyr vi deg en fast kontaktperson i NFFs sekretariat: advokat Jan Rino Austdal (bildet), som kan gi råd, veiledning og bistand når du trenger det. NFF ønsker å styrke sin medlemsservice overfor næringsdrivende uten tilskudd, og en egen kontaktperson i sekretariatet er et ledd i dette.

Kontaktinformasjon:

  • Jan Rino Austdal, advokat, jra@fysio.no, tlf. 22 93 30 50.
[17.09.2015]

Inntekts- og kostnadsundersøkelsen

(endret 14. september 2015, ny frist og premier) Er du selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med kommunal driftsavtale? Deloitte gjennomfører i disse dager en inntekts- og kostnadsundersøkelse for avtalefysioterapeuter som vi svært gjerne vil du skal delta i. Undersøkelsen gjelder driftsåret 2014. Fristen for å delta i undersøkelsen er forlenget til 28. september. Blant deltakerne blir det trukket ut noen som får premie, blant annet en iPad.

[09.09.2015] Les mer..

Verdens fysioterapidag

I dag, 8. september, er Verdens fysioterapidag, en dag som markeres over hele verden. Temaet i år – valgt av den internasjonale fysioterapiorganisasjonen WCPT – er "Fulfilling potential". Mottoet uttrykker hvilken hjelp fysioterapeuter gir mennesker gjennom å bruke fysisk aktivitet, bevegelse og individuelt tilpassede øvelser for å sikre at den enkelte oppfyller sitt potensial – uavhengig av hvilket nivå dette er på.

[08.09.2015] Les mer..

NFF og fysioterapeuter møtte Kjersti Toppe

NFF og fysioterapeuter møtte Kjersti Toppe på Storetveit sykehjem
Storetveit sykehjem i Fana i Bergen (bildet) og fysioterapeutene Cathrine Haugland, Rikke Sem-Olsen og Ingjerd Opheim fikk i går besøk av stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp), som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. Toppe møtte også enhetsleder fysio/ergo Birgit Gran, samt NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke, regionleder Aslaug Kleiveland og generalsekretær Arild Stange.

[02.09.2015] Les mer..

ASA 4313 – KS inviterer til møte

KS har invitert til møte om rammeavtalen ASA 4313 torsdag 3. september for å diskutere videre prosess med rammeavtalen sett i sammenheng med forskriftsarbeidet, som nylig er startet opp i Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund er også invitert til dette møtet.

Kontaktperson i NFF:

[31.08.2015]

Fysioterapeutens kompetanse må brukes der den gir effekt for pasienten.

Les mer..

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister