Fysio

NFFs landsmøte i 2014

Landsmøtet 2014 i Norsk Fysioterapeutforbund avholdes 20. november på Rica Hotel Gardermoen, Gardermoen. På vår landsmøteside kan du lese innkallingen til Landsmøtet, og se hvem som kan være delegater og observatører. Du kan også se hvem som har rett til å fremme saker for Landsmøtet, og hvilken frist som gjelder for dette.

Kontaktperson:

  • Elin Robøle Bjor, seksjonsleder, erb@fysio.no, tlf. 901 47 513.
[09.09.2014]

Mange nye studentmedlemmer i NFF

Verving av studenter ved HiB 8.9.2014
NFFs regionleder Aslaug Kleiveland i Region Vest brukte Verdens fysioterapidag til å verve en stor gruppe nye medlemmer i forbundet blant 1.-semestersstudentene ved Høgskolen i Bergen. 71 nye studenter meldte seg inn på flekken! Her er regionleder Kleiveland flankert av to av de nye NFF-medlemmene i Bergen, som tydelig setter pris på NFFs lille velkomstgave: en "Min medisin er fysisk aktivitet"-treningstrøye.

(Carmen Zieta G. Lygren til venstre og Caroline Strand til høyre. Foto: Kari Bente Sørlie, NFF.)

[08.09.2014] Les mer..

I dag 8. september er Verdens fysioterapidag!

Over hele verden markerer fysioterapeuter i dag Verdens fysioterapidag. Mottoet internasjonalt i år er "Fit to take part". Her fremheves spesielt fysioterapeutenes rolle i å hjelpe mennesker med langvarig sykdom eller funksjonshemninger til å klare seg selv og utnytte de mulighetene de har. I den forbindelse skriver NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke om fysioterapeutenes betydning for rehabilitering av slagrammede.

Kontaktpersoner:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.
[08.09.2014]

Ny utgave av "Fysioterapi på arbeidsplassen"

Nå kan vi igjen tilby brosjyren "Fysioterapi på arbeidsplassen" i vår nettbutikk! I 2014-utgaven av denne brosjyren fra NFFs faggruppe for ergonomi er teksten revidert og oppdatert, og de fleste illustrasjonene er nye.

Spørsmål om nettbutikken? Kontakt Medlemskontoret, informasjon@fysio.no,
eller tlf. 22 93 30 50.

[02.09.2014]

Overenskomst Spekter Helse – B-deler

B-delene til overenskomsten for spesialisthelsetjenesten i tariffområde Spekter er nå lagt ut. De omfatter 21 helseforetak og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Kontaktperson:

  • Bente Eide, seniorrådgiver, be@fysio.no, tlf. 907 30 901.
[02.09.2014]

Årsmøter i regionene

Årsmøtene i NFFs regionledd nærmer seg. Først ut er Region Nord, som holder sitt årsmøte 18. september i Tromsø. Deretter følger Region Midt (i Trondheim) og Region Osloområdet (i Oslo), begge med 23. september som årsmøtedato. Region Sør-Øst holder sitt årsmøte i Oslo dagen etter, 24. september, mens Region Vest har blinket ut 30. september, i Bergen. Fullstendig innkalling til årsmøtene vil bli å finne på regionsidene på www.fysio.no.

Kontaktperson:

  • Elin Robøle Bjor, seksjonsleder, erb@fysio.no, tlf. 901 47 513.
[02.09.2014]

Vervekampanje i september – gratis medlemskap ut 2014!

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) lanserer i dag et unikt tilbud til yrkesaktive fysioterapeuter som ved utgangen av august 2014 ikke var medlemmer i forbundet. Er du en av dem? Dersom du melder deg inn i NFF i løpet av september måned, gir vi deg gratis medlemskap ut 2014!

[01.09.2014] Les mer..

Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for inkluderende arbeidsliv

I kjølvannet av den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) iverksettes i dag ny en forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter. Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut er ett av formålene det kan gis tilskudd til i den nye forskriften.

[01.09.2014] Les mer..

Les dette om du ønsker å bli manuellterapeut!

Les dette om du ønsker å bli manuellterapeut!
NFF ser med økende bekymring på at det etableres private tilbydere innen utdanning i manuellterapi (MT) i Norge. Opplysninger omkring dette tilbudet og utenlandsk MT-utdanning er ufullstendige og villedende, både når det gjelder NOKUTs rolle, faglig innhold/kvalitet og mulighet for å oppnå A8-takstrettighet. Les derfor denne artikkelen om du ønsker å bli manuellterapeut!

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

[22.08.2014] Les mer..

Lønnsoppgjøret i Virke Spesialisthelsetjenesten

Lønnsoppgjøret i Virke Spesialisthelsetjenesten er i havn. Forhandlingene for denne landsoverenskomsten ble gjennomført 14. august. NFF er fornøyd med oppgjøret, som gir et generelt tillegg på 3,5 prosent av den enkeltes grunnlønn til alle medlemmer i stillingsgruppe A-D (minstelønnssystemet), på linje med spesialisthelsetjenesten for øvrig. Endringene i minstelønnstabellen innbefatter det generelle tillegget. Øvrige medlemmer skal være sikret et tillegg på minimum 2 prosent. Alle tillegg gis med virkning fra 1. juli. Nå gjenstår lokale forhandlinger, som skal føres innenfor en pott på 1,8 prosent.

Kontaktperson:

[15.08.2014]

Slagrammede må få best mulig hjelp til å bevare og gjenvinne bevegelighet og andre funksjoner, uavhengig av bosted.

Les mer..

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister