Fysio

Bekkenbunnen – ny NFF-brosjyre!

"Bekkenbunnen" er tittelen på en ny brosjyre utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse. Brosjyren legger hovedvekten på bekkenbunnstrening, og beskriver øvelser i tekst og bilder. I tillegg omtales inkontinens og underlivsprolaps, og risikofaktorene bak disse tilstandene.

[25.11.2014]

Enighet mellom Unio og KS om tre særavtaler

Økt sats for bruk av egen bil i tjenesten er noe av det Unio og KS er blitt enige om i forhandlingene om tre av de sentrale generelle særavtalene (SGS): reiseregulativet (SGS 1001), arbeidstøy og musikkinstrumenter (SGS 1002), og ​OU-midler (SGS 1020). De nye særavtalene gjelder fra 1. januar 2015. Reiseregulativet (SGS 1001) inneholder en økt sats for kompensasjon for bruk av bil i tjenesten og henvisning til det nye, endrede statens reiseregulativ innenlands.

Kontaktperson i NFF:

[21.11.2014]

Ny faggruppe i NFF vedtatt

På forslag fra Forbundsstyret vedtok Landsmøtet 2014 å gi NFFs fagforum for medisinsk akupunktur status som faggruppe, og at navnet endres til NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi.

[20.11.2014]

Landsmøtet 2014

Forbundsleder Fred Hatlebrekke held opningstalen til Landsmøtet
I dag er NFFs delegater, observatører og andre representanter samlet til Landsmøtet på Scandic Hotels Gardermoen. På bildet er forbundsleder Fred Hatlebrekke i gang med sin åpningstale til Landsmøtet, der han oppsummerte noen inntrykk og erfaringer fra sitt første år som forbundsleder, og pekte på flere av NFFs viktigste politiske utfordringer nå.

(Foto: Vidar Rekve)

Les mer om Landsmøtet 2014

[20.11.2014]

Pasientmøter og Fysioprim for helseminister Bent Høie

Roar Robinson, Bent Høie og Fred Hatlebrekke
En opplagt og lydhør helseminister møtte i dag forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF og Roar Robinson ved Hans & Olaf Fysioterapi, samt professor Nina Vøllestad. Formålet ved NFFs invitasjon av Høie til Hans & Olaf Fysioterapi i Oslo var å gi en bredt anlagt orientering om fysioterapi i primærhelsetjenesten, og å gi et innblikk i forskningsprogrammet Fysioprim. Blant hovedpunktene Hatlebrekke trakk frem underveis var hvor stor betydning muskel-skjelett-lidelser har for helsetap i befolkningen, og den omfattende rehabiliteringen som fysioterapeuter i primærhelsetjenesten er engasjert i.

[17.11.2014] Les mer..

Store utfordringer innen habilitering og rehabilitering

Rambøll har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet rapporten «Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering». Rapporten avdekker en rekke mangler knyttet til kompetanse, samhandling mellom virksomhetsområder og kapasitet i tilbudene til enkelte grupper, samt hvorvidt enkelte brukergrupper har behov for tilbud som per i dag ikke finnes.

– Rapporten påpeker utfordringer som NFF og NFFs medlemmer har kjent på lenge, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[17.11.2014] Les mer..

NFFs studentpris for 2014

NFF studentpris 2014 - prisvinner Hege Elisabeth Westgaard
Hege Elisabeth Westgaard ved Høgskolen i Bergen er årets vinner av NFFs studentpris. Vi gratulerer! Westgaard fikk prisen for sin bacheloroppgave "Kroppsholdning – meningsrammer og praksis", som ble valgt ut som den beste av årets studentoppgaver. Juryen for NFFs studentpris for 2014 bestod av Katarina Langgaard, Merete Tønder og Marianne Aars, som vurderte syv utpekte bacheloroppgaver fra utdanningene.

I juryens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet at "Kandidaten har valgt et tema som går til kjernen av grunnlagstenkningen i fysioterapi, og gjør det på en måte som kombinerer grundig utforsking og en ydmyk holdning. Hun har intervjuet tre erfarne fysioterapeuter med ulik faglig orientering; en manuellterapeut, en psykomotorisk fysioterapeut og en fysioterapeut med spesialisering innen nevrologi. Fokuset har vært hvordan de forstår fenomenet kroppsholdning, og hvordan de bruker holdningsanalysen i sin kliniske praksis."

(Foto: Kenneth Nodeland, HiB.)

[14.11.2014] Les mer..

Helseministeren besøker fysioterapeuter i primærhelsetjenesten

(oppdatert 15. november, endret tidsplan) Pressemelding: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker mandag 17. november Hans & Olaf Fysioterapi, som er et senter for manuellterapi, fysioterapi og trening. Høie skal få møte ulike pasienter og se hvordan moderne fysioterapibehandling utføres.

[13.11.2014] Les mer..

NFF i budsjetthøring på Stortinget

(oppdatert 6. november 2014) Torsdag 6. november kl. 1230 møtte NFF i Stortingets helse- og omsorgskomité til høring om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Fra NFF stilte forbundsleder Fred Hatlebrekke og seksjonsleder Elin Robøle Bjor. Hatlebrekke la i sin presentasjon vekt på helsetjenestens kompetansebehov, styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og ISF-refusjon for poliklinisk fysioterapi.

[05.11.2014] Les mer..

Nytt medlemsprodukt fra Unio

Har du begynt å tenke på neste års ferie, eller hva du skal glede noen med til jul? Unio har nylig utvidet sine medlemsprodukter for forbundene med en avtale med sportsklærmerket Under Armour. Andre Unio-rabattavtaler for medlemmer i forbundene omfatter ferie og fritid (NOVASOL, Dansommer, Norgesbooking, De Historiske Hotel & Spisesteder), tur- og fritidsklær (Stormberg) og bøker (Tanum.no). Ytterligere avtaler er til vurdering i Unio. I tillegg får medlemmer i NFF en rekke andre fordeler gjennom egne avtaler som forbundet har inngått. Sjekk NFFs medlemsfordeler og Unios medlemsprodukter her:

Kontaktperson i NFF:

Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

[03.11.2014]

Regjeringen ønsker å sette sitt preg på fremtidens primærhelsetjeneste. NFFs innspill skal bidra til de gode løsningene.

Les mer..

                                                                         Følg også kongressen på Facebook!

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister