Fysio

Inntekts- og kostnadsundersøkelse for fysioterapeuter driftsåret 2014

Inntekts- og kostnadsundersøkelse for fysioterapeuter driftsåret 2014
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, KS, NFF, NMF og PFF gjennomfører Deloitte AS en undersøkelse av inntekter, kostnader og tidsbruk for fysioterapeuter som har individuell driftsavtale med kommunen. Undersøkelsen omfatter alle fysioterapeuter som hadde driftsavtale i 2014. Formålet med en slik kartlegging er å utarbeide et faktagrunnlag til kommende forhandlinger om driftstilskudd og takster.

[27.07.2015] Les mer..

Arbeidet med fysioterapiforskrift er igangsatt

I forbindelse med Stortingsmelding 26 (2014–2015) har regjeringen varslet ny forskrift for avtalefysioterapeuter. NFF har vært i møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om dette, og er involvert i arbeidet sammen med Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF). HOD har også dialog med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Planen er at forskriften skal tre i kraft i 2017.

[08.07.2015] Les mer..

Offentlig spesialistgodkjenning – hva skjer nå?

I stortingsmelding 26 – Fremtidens primærhelsetjeneste – fremgår det at regjeringen ønsker å vurdere offentlig spesialistgodkjenning som virkemiddel for å møte behovene til brukere med flere og sammensatte problemer, og skape en helhetlig tjeneste. – Det er bra at denne regjeringen vil vurdere å bruke offentlig spesialistgodkjenning som virkemiddel i kommunehelsetjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[03.07.2015] Les mer..

NFF på Arendalsuka i 2015

NFF på Arendalsuka i 2015
Forbundsleder Fred Hatlebrekke, NFFs regionledere og representanter fra sekretariatet vil være til stede på Arendalsuka 2015, som i år er fra 12. august til 18. august. Arendalsuka har et omfattende program, med mange ulike temaer. NFF ønsker for sin del å rette et spesielt søkelys på rehabilitering. Sammen med Norsk Revmatikerforbund arrangerer vi derfor et politisk debattmøte om rehabilitering på Strand Kafé i Arendal lørdag 15. august kl. 1300–1430. Aslak Bonde er ordstyrer. Alle er velkomne dit! Du finner dessuten NFF på Unios stand mandag 17. august kl. 1500–1700.

Kontaktperson for debattmøte/stand:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

(Bildet: Anne Cathrine Timland og Bas van den Beld var blant mannskapet på NFFs stand under Arendalsuka 2014.)

[03.07.2015]

Fysioterapi i kommunehelsetjenesten i 2014

Resultatet av den kommunale og statlige rapporteringen (KOSTRA) for 2014 er offentliggjort på nettsidene til Statistisk sentralbyrå. Tallene viser ingen eller ubetydelige endringer i dimensjoneringen av den kommunale fysioterapitjenesten i 2014.

[02.07.2015] Les mer..

Forhandlinger om ASA 4313

NFF er i gang med forberedelser i anledning mulig revisjon av avtalen mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Det er sendt ut en høring til organisasjonsleddene med svarfrist 15. august. Medlemmer som har innspill, oppfordres til å kontakte sin regionleder. Revisjon og eventuelle krav blir behandlet av Næringspolitisk råd og av Forbundsstyret til høsten.

Kontaktperson:

  • Ruth-Line Walle-Hansen, forhandlingssjef/seksjonsleder, rlwh@fysio.no, tlf. 408 52 840.
[01.07.2015]

Takstforskrift og takster per 1. juli 2015

Vi har nå oppdatert våre takstsider med dokumenter og annen informasjon som gjelder fra 1. juli 2015. Den nye takstinformasjonen omfatter forskrift 16. juni 2015 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m., oppdaterte takstplakater (forenklet takstplakat og egenandelsplakat), og NFFs informasjonsskriv med omtale av endringene. Takstplakaten må benyttes sammen med 2015-forskriften.

[30.06.2015] Les mer..

Poliklinisk fysioterapi ser endelig ut til å inkluderes i ISF-ordningen

Helsedirektoratet anbefaler å inkludere poliklinisk fysioterapi i ISF-ordningen fra 2016.

– Dette har NFF jobbet for lenge, og er svært glad for at det endelig foreligger en anbefaling om utvidelse av inklusjonsreglene i ISF-ordningen, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke. 

[17.06.2015] Les mer..

Tariffoppgjøret avsluttet i alle Spekter-områdene

Det er holdt avsluttende sentrale forhandlinger i tariffområdet Spekter. Lønnsoppgjøret for 2015 er avsluttet for alle overenskomstområdene i Spekter.

Kontaktperson:

[11.06.2015]

Unio-konferanse for verneombud i oktober

Unio har igjen gleden av å invitere til verneombudskonferanse, VOK 2015. Denne gangen går konferansen 28.–29. oktober på Scandic Holmenkollen Park i Oslo. NFF er tildelt åtte plasser, og påmelding mottas fortløpende, senest mandag 29. juni 2015. Vi følger «førstemann til mølla»-prinsippet. Påmelding til seniorkonsulent Else Jørgensen i NFF på ej@fysio.no. Les mer og se programmet nedenfor.

[11.06.2015] Les mer..

Fysioterapeutens kompetanse må brukes der den gir effekt for pasienten.

Les mer..

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister