Fysio

Fysioterapikongressen 2015

Smerter – ny kunnskap og bedre behandling:
Fysioterapikongressen 2015

Pressemelding: Moderne smertevitenskap og fysioterapeuters bidrag til økt kunnskap om smerte og bedre smertebehandling er sentrale tema på Fysioterapikongressen 2015, som arrangeres av Norsk Fysioterapeutforbund på Norges Varemesse/Thon Hotel Arena i Lillestrøm 4.–6. mars. Over 1000 fysioterapeuter deltar på denne store nasjonale fysioterapikongressen, som åpnes av helseminister Bent Høie.

[27.02.2015] Les mer..

Informasjonsfilm om manuellterapeuters utvidede rolle

Manuellterapeuters utvidede rolle er altfor lite kjent blant pasienter og i helsevesenet. Derfor har Norsk Fysioterapeutforbund fått laget en kort infofilm som vi håper vil bidra til å gjøre rollen bedre kjent. Se filmen her.

[23.02.2015]

Nettverkssamling for ledere i spesialisthelsetjenesten

Nettverkssamling ledere i spesialisthelsetjenesten 9.-11- september
Er du leder i spesialisthelsetjenesten? Sett av dagene 9.–11. september! Da arrangeres nettverkssamling på Hotel Scandic Stavanger City, midt i sentrum, med gåavstand til det meste. Programmet er under utarbeidelse og ikke klart ennå, og en mer utfyllende invitasjon kommer i begynnelsen av juni. Vi håper på god oppslutning om kjekke og utbytterike dager i Stavanger! Lurer du på noe? Ta i så fall kontakt med Else Høgalmen, tlf. 51 51 83 16, hoee@sus.no.

[16.02.2015]

Ønsker du å bli spesialist?

Neste søknadsfrist for deg som ønsker å bli spesialist er 1. mars 2015. Merk fristen, og at overgangsordningen opphører 31. desember!

[04.02.2015] Les mer..

Rådgiver/seniorrådgiver i NFFs fagseksjon – fast stilling 50 %

2. gangs utlysing

Til oppfølging av oppgaver innen fagseksjonens virkeområde har vi ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i 50 % stilling, med tilsettelse snarest. Ansvar og oppgaver er utvikling av NFFs kurstilbud, både når det gjelder faglig innhold og pedagogisk tilrettelegging, praktisk arbeid knyttet til organisering og administrering av kurstilbudene, samt utredning av saker for Fag- og utdanningspolitisk utvalg og Forbundsstyret. NFFs behov og sammensetningen av kompetanse i fagseksjonen til enhver tid bidrar til at oppgavene kan endres. I nær framtid er det aktuelt å utvikle kurstilbudene, blant annet innen psykisk helse og rehabilitering.

[30.01.2015] Les mer..

Kraftfull markering fra Unio, LO og YS

(endret 2. februar 2015, album-lenke lagt til) Vi takker alle våre medlemmer som medvirket til den overveldende oppslutningen fra Unio, LO og YS i den politiske streiken og markeringene 28. januar! Se vårt Facebook-album med bilder fra markeringene.

[28.01.2015]

Hvem synes DU fortjener å bli årets fysioterapeut?

Som et ledd i vårt arbeid for å synliggjøre fysioterapeuter og fysioterapi vil Norsk Fysioterapeutforbund i år for første gang dele ut prisen Årets fysioterapeut. NFFs pris for årets fysioterapeut tildeles en fysioterapeut, et fysioterapimiljø eller en leder av fysioterapitjenesten som har utmerket seg i forhold til tjenesteutvikling og/eller synliggjøring av fysioterapi og fysioterapeutenes kompetanse. Prisen deles ut under festmiddagen 5. mars på Fysioterapikongressen 2015. Medlemmer av NFF kan både nomineres og nominere. 

[27.01.2015] Les mer..

Fellesopplæring for Virke HUK

Fellesopplæring Virke HUK
Partene i HUK-avtalene ble i tariffoppgjøret i 2014 enig om felles opplæring. Virke og organisasjonene har i fellesskap ansvar for opplæringen. Nå er kursdatoer og kursprogram klart. Vedlagt følger kursprogram for Bergen 11. februar, Trondheim 10. februar og Oslo 12. februar. Det legges opp til dialog, og vi oppfordrer deltagerne til å være aktive i de aktiviteter som gjennomføres.

Merk påmeldingsfristen: 31. januar. Mer praktisk informasjon finner du i de vedlagte programmene.

Program Bergen 11. februar  |  Program Trondheim 10. februar  |  Program Oslo 12. februar

Kontaktperson i NFF:

[23.01.2015]

Temadag om Parkinsons sykdom 26. januar

I samarbeid med Norges Parkinsonforbund og Fram helserehab arrangerer NFF temadag om Parkinsons sykdom 26. januar. Det er per i dag 120 påmeldte fysioterapeuter, med deltakere fra Troms i nord til Kristiansand i sør. Bakgrunnen for samarbeidet rundt denne temadagen er de europeiske fysioterapiretningslinjene for Parkinsons sykdom.

[23.01.2015] Les mer..

Ingen løsning i forhandlingene i Norlandia Care

Det ble 19. januar brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter der det forhandles om ny tariffavtale for ansatte i barnehager, sykehjem og sykehotell eid og drevet av Norlandia Care. Det går dermed mot mekling i februar.

Kontaktperson i NFF:

  • Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, forhandlingssjef/seksjonsleder, rlwh@fysio.no.
[20.01.2015]

Fysioterapeuter skal utøve sitt yrke i henhold til norsk lov. Det gjelder også for dokumentasjon av behandling.

Les mer..

Følg også kongressen på Facebook!

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister