Fysio

Forhandlingene med Oslo kommune

Forhandlingene med Oslo kommune i gang 24. april 2015
Unio og de andre hovedorganisasjonene overleverte i dag sine første krav til Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. For Unio er det ingen tvil om hva som er prioritert: Et bedre lønnsnivå og en bedre lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. – Utfordringene som helse- og utdanningssektoren står overfor, betyr at Oslo kommune trenger flere godt kvalifiserte ansatte, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen (bildet).

Kontaktperson i NFF:

 • Hege Munthe, tlf. 402 02 829.
[24.04.2015]

KS-forhandlingene er i gang

KS-forhandlingene er i gang
– Skal kommunene få den kompetansen de trenger for å løse sine oppgaver, må høyere utdanning gi bedre lønn, sier Unio kommunes forhandlingsleder Ragnhild Lied ved oppstarten av tariffoppgjøret i KS-sektoren i dag. Unio erkjenner at det ikke er rom for de store tilleggene i år, utover de lønnstilleggene som allerede er avtalt for 2015, men vi forventer at arbeidsgiverne tar et krafttak for bedre lønn i 2016, sier Lied.

(Foto: Forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied, og leder av forhandlingene i KS, Per Kristian Sundnes, ved oppstarten av forhandlingene i KS-området.)

Kontaktperson i NFF:

[23.04.2015]

Unio krever likt prosentvis tillegg i staten

I dag overleverte Unio stat sine krav til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som representerer staten som arbeidsgiver. I årets mellomoppgjør krever Unio et likt prosentvis tillegg til alle ansatte i staten. – Vi holder oss til en moderat linje i dagens situasjon, men på sikt vil alle tape dersom staten ikke kan stille med nok utdannede og kompetente folk. Det å redusere lønnsgapet mellom utdanningsgrupper i statlig og privat sektor er derfor helt essensielt, påpeker forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

Kontaktperson i NFF:

 • Thea Wessel Jørgensen, fung. forhandlingssjef/seksjonsleder, twj@fysio.no.

(Foto: Unio stat v/Petter Aaslestad legger fram Unios krav)

[20.04.2015]

Oppstart i lønnsoppgjøret i Spekter

I dag gjennomførte Spekter og Unio de innledende sentrale forhandlingene. NFFs medlemmer i virksomheter uten forhandlingsrett og tillitsvalgte i virksomheter med forhandlingsrett vil motta et informasjonsbrev fra NFF mandag 20. april.

Kontaktperson:

 • Bente Eide, seniorrådgiver, be@fysio.no, tlf. 907 30 901.
[17.04.2015]

Tariffoppgjøret 2015 – Unio og NFF

Tariffoppgjøret i offentlig sektor nærmer seg. Mandag 20.4.2015 kl. 1000 overleverer Unio stat sine krav til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På tariffsidene til Unio kan du følge med i forhandlingene i staten og de andre tariffområdene. Som ved tidligere mellomoppgjør blir løpende informasjon om lønnsforhandlingene, resultatene og eventuell mekling også publisert på NFFs nettsider.

Kontaktperson i NFF:

 • Thea Wessel Jørgensen, fung. forhandlingssjef/seksjonsleder, twj@fysio.no.
[15.04.2015]

Forventninger til mellomoppgjøret 2015

Tariffoppgjøret i 2015 er et mellomoppgjør der de sentrale partene i utgangspunktet kun skal forhandle om lønnsreguleringer. Offentlig sektor starter sitt lønnsoppgjør i uke 17. Det er relativt lite å forhandle om i årets oppgjør, uavhengig av tariffområde.

(Illustrasjon: lønnsutviklingen 2009–2014 blant NFFs medlemmer i tariffområdene, basert på NFFs årlige lønnsundersøkelser per desember.)

[13.04.2015] Les mer..

Ferieplaner i inn- eller utland?

Medlemmer i NFF og andre Unio-forbund drar fordel av stadig flere rabattilbud på ulike produkter gjennom Unio. Har du ennå ikke planene klare for sommerferien, bør du absolutt sjekke medlemsproduktene våre. Det siste tilbudet på feriefronten er en rabattavtale med Lilleput Reiser, et selskap som har spesialisert seg på Hellas-ferier. Se oversikten over alle NFFs medlemsfordeler/-produkter, som nå omfatter de fem ulike ferierelaterte produktene nedenfor, med lenking til nærmere omtale på www.unio.no:

Kontaktperson i NFF:

 • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.
[10.04.2015]

Filmer fra Parkinson-temadagen 26. januar

Norges Parkinsonforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Fram helserehab arrangerte 26. januar 2015 fagdag for fysioterapeuter med fokus på nye europeiske retningslinjer for fysioterapibehandling av Parkinsons sykdom. Arrangementet ble filmet i sin helhet og foredragene er nå tilgjengelige.

Kontaktperson i NFF:

 • Siri Nergård, rådgiver, sn@fysio.no, tlf. 977 43 418.
[08.04.2015]

MEDLEMSKAMPANJE I APRIL – BLI MED I TREKNINGEN AV EN iPHONE 6!

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) lanserer i dag et tilbud til yrkesaktive fysioterapeuter som ved utgangen av mars 2015 ikke var medlemmer i forbundet. Er du en av dem? Dersom du melder deg inn i NFF i løpet av april måned, gir vi deg gratis medlemskap fram til 1. juli 2015! I tillegg blir du med i trekningen av en iPhone 6. Bli med i NFF og gjør oss enda sterkere, stoltere og synligere!

[27.03.2015] Les mer..

Forventer mer fysisk aktivitet i skolen

PRESSEMELDING FRA ALLIANSEN FOR ÈN TIME FYSISK AKTIVITET I SKOLEN:

Helseministeren vil forske på effekten av flere gymtimer i skolen. Viktigheten av fysisk aktivitet er allerede godt nok dokumentert, mener Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen.

[27.03.2015] Les mer..

For første gang kom LO og NHO i havn uten mekling. Denne uken starter oppgjøret i offentlig sektor, med staten først ut i dag.

Les mer..

Medlemsfordeler

 • tidsskriftet Fysioterapeuten
 • gunstige forsikringsordninger
 • medlemspris på kurs
 • månedlig nyhetsbrev
 • juridisk bistand i arbeidstvister