Fysio

Ny utgave av "Fysioterapi på arbeidsplassen"

Nå kan vi igjen tilby brosjyren "Fysioterapi på arbeidsplassen" i vår nettbutikk! I 2014-utgaven av denne brosjyren fra NFFs faggruppe for ergonomi er teksten revidert og oppdatert, og de fleste illustrasjonene er nye.

Spørsmål om nettbutikken? Kontakt Medlemskontoret, informasjon@fysio.no,
eller tlf. 22 93 30 50.

[02.09.2014]

Overenskomst Spekter Helse – B-deler

B-delene til overenskomsten for spesialisthelsetjenesten i tariffområde Spekter er nå lagt ut. De omfatter 21 helseforetak og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Kontaktperson:

  • Bente Eide, seniorrådgiver, be@fysio.no, tlf. 907 30 901.
[02.09.2014]

Årsmøter i regionene

Årsmøtene i NFFs regionledd nærmer seg. Først ut er Region Nord, som holder sitt årsmøte 18. september i Tromsø. Deretter følger Region Midt (i Trondheim) og Region Osloområdet (i Oslo), begge med 23. september som årsmøtedato. Region Sør-Øst holder sitt årsmøte i Oslo dagen etter, 24. september, mens Region Vest har blinket ut 30. september, i Bergen. Fullstendig innkalling til årsmøtene vil bli å finne på regionsidene på www.fysio.no.

Kontaktperson:

  • Elin Robøle Bjor, seksjonsleder, erb@fysio.no, tlf. 901 47 513.
[02.09.2014]

Vervekampanje i september – gratis medlemskap ut 2014!

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) lanserer i dag et unikt tilbud til yrkesaktive fysioterapeuter som ved utgangen av august 2014 ikke var medlemmer i forbundet. Er du en av dem? Dersom du melder deg inn i NFF i løpet av september måned, gir vi deg gratis medlemskap ut 2014!

[01.09.2014] Les mer..

Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for inkluderende arbeidsliv

I kjølvannet av den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) iverksettes i dag ny en forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter. Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut er ett av formålene det kan gis tilskudd til i den nye forskriften.

[01.09.2014] Les mer..

Les dette om du ønsker å bli manuellterapeut!

Les dette om du ønsker å bli manuellterapeut!
NFF ser med økende bekymring på at det etableres private tilbydere innen utdanning i manuellterapi (MT) i Norge. Opplysninger omkring dette tilbudet og utenlandsk MT-utdanning er ufullstendige og villedende, både når det gjelder NOKUTs rolle, faglig innhold/kvalitet og mulighet for å oppnå A8-takstrettighet. Les derfor denne artikkelen om du ønsker å bli manuellterapeut!

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

[22.08.2014] Les mer..

Lønnsoppgjøret i Virke Spesialisthelsetjenesten

Lønnsoppgjøret i Virke Spesialisthelsetjenesten er i havn. Forhandlingene for denne landsoverenskomsten ble gjennomført 14. august. NFF er fornøyd med oppgjøret, som gir et generelt tillegg på 3,5 prosent av den enkeltes grunnlønn til alle medlemmer i stillingsgruppe A-D (minstelønnssystemet), på linje med spesialisthelsetjenesten for øvrig. Endringene i minstelønnstabellen innbefatter det generelle tillegget. Øvrige medlemmer skal være sikret et tillegg på minimum 2 prosent. Alle tillegg gis med virkning fra 1. juli. Nå gjenstår lokale forhandlinger, som skal føres innenfor en pott på 1,8 prosent.

Kontaktperson:

[15.08.2014]

Bruk av søkefunksjonen "Finn spesialist"

(endret 26. august 2014) Vi gjør oppmerksom på at søkefunksjonen "Finn spesialist" forblir begrenset i en periode framover. Det innebærer at det ikke er mulig å gjøre utvalg på enkeltfylker. Inntil videre må du velge "Alle fylker" og lete opp den/de spesialistene du søker etter poststed.

[15.08.2014]

NFF på Arendalsuka

(oppdatert med fotolenke 15. august 2014) NFF deltar som i fjor på den politiske møteplassen Arendalsuka. I morgen 13. august kl. 1500-1700 kan politikere og publikum møte representanter fra NFFs politiske ledelse og andre NFF-ere på Unios stand i "politisk gate" i Arendal sentrum. Standen er plassert rett ved sceneområdet.

(Bildet: Fra NFFs stand under Arendalsuka i 2013. Eilin Ekeland og Bas van den Beld snakker med interesserte publikummere. Foto: Vidar Rekve)

Glimt fra Arendalsuka 2014

[12.08.2014] Les mer..

NFF i møte med Helsedirektoratet og SAK om takstgodkjenning

NFF var 12. juni i møte med Helsedirektoratet og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) i forbindelse med tilbakeføring av ansvaret for godkjenning av takst A8 og takst A9 fra NFF til myndighetene. NFFs representanter på møtet var generalsekretær Tor Tvethaug, seniorrådgiver Bente Øfjord, leder for NFFs fagseksjon Marianne Aars og leder for NFFs faggruppe for manuellterapi Vegard Ølstørn.

[31.07.2014] Les mer..

Fysisk aktive barn og unge får en helsegevinst også samfunnet drar nytte av. Innfør en time fysisk aktivitet i skolen nå!

Les mer..

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister