Fysio

NFF i møte med Helsedirektoratet og SAK om takstgodkjenning

NFF var 12. juni i møte med Helsedirektoratet og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) i forbindelse med tilbakeføring av ansvaret for godkjenning av takst A8 og takst A9 fra NFF til myndighetene. NFFs representanter på møtet var generalsekretær Tor Tvethaug, seniorrådgiver Bente Øfjord, leder for NFFs fagseksjon Marianne Aars og leder for NFFs faggruppe for manuellterapi Vegard Ølstørn.

[31.07.2014] Les mer..

WCPT omtaler utfallet av MT-autorisasjonshøringen

I WCPTs nyhetsbrev for juli 2014 omtaler verdensorganisasjonen for fysioterapeuter utfallet av den norske forskriftshøringen om autorisasjon for manuellterapeuter: "Norwegian association wins fight to keep manual therapy part of PT". NFFs omfattende og vellykkede påvirkningsarbeid nevnes spesielt. Les mer her:

[28.07.2014]

Helsedirektoratet skal vurdere endringer av finansiering av poliklinisk fysioterapi

NFF har i lang tid stått på overfor helsemyndighetene for å få på plass innsatsstyrt finansiering (ISF) av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå regelverket for somatisk virksomhet og vurdere behov for endringer.

[09.07.2014] Les mer..

Terapiridning – krav til forhåndstilsagn faller bort

Terapiridning – krav til forhåndstilsagn faller bort
I forbindelse med at mulighet for forhåndstilsagn for stønad etter honorartakst bortfalt fra 1. juli 2014, har Helsedirektoratet besluttet at også krav til forhåndstilsagn ved terapiridning skal falle bort. Dette skal gjelde fra 1. august 2014. – Etter langvarig påvirkningsarbeid har vi endelig oppnådd dette. Bortfallet av forhåndstilsagn ved terapiridning fjerner mye unødig byråkrati, og vil ikke minst komme pasientene til gode, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[04.07.2014] Les mer..

Regelendringer på sykefraværsområdet fra 1. juli 2014

En del regelendringer på sykefraværsområdet trer i kraft 1. juli. Endringene berører sykmeldere, IA-avtalen og oppfølging av sykmeldte. Se vedlagte dokumenter for en oversikt over endringene.

[04.07.2014]

Regjeringen avviser egen autorisasjon for manuellterapeuter

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skriver i brev at departementet ikke ser grunn til å innføre en egen autorisasjon for manuellterapeuter. I brevet blir det også vist til at en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter kan vurderes i forbindelse med stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten og Nasjonal helse- og sykehusplan. – Vi er svært fornøyd med at departementet anser manuellterapeuter som fysioterapeuter med videreutdanning, og at de har tatt hensyn til synspunktene flertallet av høringsinstansene har kommet med, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[04.07.2014] Les mer..

Egenandelstak 2 per 1. juli 2014

Vi gjør oppmerksom på at det har sneket seg inn en feil i det trykte informasjonsskrivet om takstoppgjøret som er sendt ut til selvstendig næringsdrivende medlemmer. Egenandelstak 2 er per 1. juli 2014 fremdeles 2670 kroner. Beløpet ble sist endret 1. januar 2014.

Kontaktperson:

  • Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, hr@fysio.no.
[03.07.2014]

Takstinformasjon gjeldende fra 1. juli 2014

NFFs dokumenter knyttet til drifts- og takstoppgjøret 2014 er nå publisert under menypunktet "NÆRINGSDRIVENDE/Om takster og takstbruk". Der finner du også takstforskriften som gjelder fra i dag. NFFs dokumenter, som må benyttes sammen med forskriften, omfatter forenklet takstplakat, egenandelsplakat og et informasjonsskriv fra NFFs forhandlingsseksjon. Alle selvstendig næringsdrivende medlemmer bør lese informasjonsskrivet nøye. Det inneholder blant annet informasjon om den nye taksten for oppkobling til Norsk helsenett, i tillegg til informasjon om endringer for noen takster, eksempelvis A9, gruppetakster, terapiridning og ekspedisjonsgebyr, samt endringer i L-takster for manuellterapeuter.

[01.07.2014] Les mer..

Veileder for personvern og informasjonssikkerhet

Veilederen for personvern og informasjonssikkerhet for fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer er laget for å forenkle arbeidet for å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet. Lovverket pålegger alle virksomheter som behandler helse- og personopplysninger i blant annet elektronisk pasientjournal (EPJ) en rekke sikkerhetstiltak. Kravene til personvern og informasjonssikkerhet er samlet i Normen, www.normen.no, og veilederen er en praktisk veiviser for hvordan man kan oppfylle disse kravene.

[30.06.2014] Les mer..

Enighet i avsluttende forhandlinger med Spekter

(endret 2. juli 2014, protokoller lagt til) Unio gjennomførte fredag 27. juni de avsluttende forhandlingene med Spekter for område 4 (Lovisenberg) og 10 (helseforetakene). Med det er siste del av årets lønnsoppgjør med Spekter sluttført. – Vi fikk et oppgjør som likner de andre lønnsoppgjørene i offentlig sektor i år. Våre lokale tillitsvalgte har også gjort en flott innsats, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[28.06.2014] Les mer..

Fysisk aktive barn og unge får en helsegevinst også samfunnet drar nytte av. Innfør en time fysisk aktivitet i skolen nå!

Les mer..

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister