Fysio

Oppstart for drifts- og takstforhandlingene

I dag begynte årets forhandlinger om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

[21.05.2015] Les mer..

Forhandlingene i Spekter Helse avsluttet

Forhandlingene i Spekter Helse er i gang. Fred Hatlebrekke, Bente Eide og Thomas Volden Åse.
(endret d.d.) Spekter og NFF kom i dag til enighet i forhandlingene for overenskomstområdene i Spekter Helse, helseforetakene (område 10) og Lovisenberg Diakonale Sykehus (område 4).

Med virkning fra 1. mai gis et generelt tillegg per år på kr 4000 til spesialfysioterapeuter og ledere. Til fysioterapeuter og øvrige medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund gis et generelt tillegg på kr 2000, med unntak av fysioterapeuter i turnustjenesten, som får kr 1800. Minstelønnssatsene økes tilsvarende.
 
<> Protokoll helseforetakene
<> Protokoll Lovisenberg Diakonale Sykehus

[12.05.2015] Les mer..

Primærhelsetjenestemeldingen

Torsdag 7. mai la helseminister Bent Høie frem Meld. St. 26 (2014-2015) om fremtidens primærhelsetjeneste. Meldingen vil ikke bli behandlet i Stortinget før til høsten. Hvis meldingens forslag blir vedtatt av Stortinget, vil de tidligst tre i kraft i 2016. NFF vil senere komme med skriftlige og muntlige innspill til stortingsmeldingen.

De forslagene som først har vekket NFFs interesse, og som må betraktes som gode nyheter for fysioterapeuter, er forslagene om:

 • Direkte tilgang til fysioterapeut med driftsavtale
 • Fysioterapi skal igjen bli en lovpålagt tjeneste i kommunen
 • Offentlig spesialistordning for manuellterapeuter   
[11.05.2015] Les mer..

Pasienter får nå direkte tilgang til fysioterapeut

Pressemelding: I dag ble det kjent at regjeringen i den nye primærhelsemeldingen foreslår at pasientene kan gå direkte til fysioterapeut med driftsavtale i kommunen uten henvisning. – For pasientene betyr det at en unødvendig omvei blir fjernet, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund. – Og for oss fysioterapeuter er dette et historisk øyeblikk. Endelig har vi oppnådd full anerkjennelse for vår kompetanse i å vurdere pasienter helhetlig og selvstendig.

[07.05.2015] Les mer..

NAV-forsøk i Akershus: "Sykmeldt i jobb"

NAV gjennomfører nå forsøksordningen "Sykmeldt i jobb" i Akershus. Ordningen består i å undersøke om utprøving av oppgaver, tilrettelegging og aktivitet kan bidra til at sykmeldte kan jobbe noe. Det er utarbeidet generelle og målgruppeorienterte skriv og faktaark om forsøket:

Kontaktperson i NFF:

 • Thea Wessel Jørgensen, fung. forhandlingssjef/seksjonsleder, twj@fysio.no, tlf. 913 45 224.
[05.05.2015]

NFFs krav i årets drifts- og takstforhandlinger

NFF har i dag overlevert krav i anledning av årets drifts- og takstoppgjør for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Med utgangspunkt i et stort økonomisk overheng fra 2014, der oppgjøret ble på 2,65 prosent på årsbasis, fremmer NFF krav om 1,05 prosent påslag på takster, driftstilskudd og overføringer til Fysiofondet. NFF gjør videre gjeldende at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter har et økonomisk etterslep som må kompenseres. Hva angår påslag på takster, krever NFF at hovedinnretningen fra 2014 legges til grunn, det vil si at kompetanse skal lønne seg, og at lik kompetanse skal belønnes likt.

Kontaktperson:

[04.05.2015]

WCPT – General Meeting og kongressen

WCPT avslutter i dag sin store internasjonale fagkongress i Singapore. I forkant av kongressen avviklet WCPT sitt General Meeting, organisasjonens høyeste organ. Ny ledelse ble valgt, og ny politikk vedtatt på noen områder. Forbundsleder Fred Hatlebrekke og seksjonsleder Marianne Aars i NFF deltok fra Norge.

På kongressens første dag ble Kari Bø (bildet) tildelt Mildred Elson Award, som er den høyeste utmerkelsen som WCPT gir, for hennes «outstanding contribution to physiotherapy».

(Foto: WCPT)

[04.05.2015] Les mer..

Løsning i lønnsoppgjøret i Oslo

(endret 6. mai 2015, ny lønnstabell lagt til) Alle ansatte i Oslo kommune får et generelt tillegg på 1,7 prosent, minimum 6500 kroner. – Dette er et oppgjør som treffer Unios medlemsgrupper godt, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo kommune.

Kontaktperson i NFF:

 • Hege Munthe, tlf. 402 02 829.
[30.04.2015]

Kommunereformen: Robuste kommuner - for hvem?

Kommunereforma

Stortinget behandler nå regjeringens forslag til kommunereform. Regjeringen foreslår en flytting av ansvar for rehabilitering, hjelpemiddelformidling og boligtilpasning til kommunene. NFF er kritiske til en overføring av oppgaver før det foreligger en utredning og analyse av konsekvenser. 

[30.04.2015] Les mer..

Folkehelsemeldingen - NFF på høring i Stortinget i dag

I dag deltok fungerende forbundsleder Hans Leo Dagsvik, seksjonsleder Elin Bjor og seniorrådgiver Kari Bente Sørlie på høringen om folkehelsemeldingen på Stortinget. 

Dagsvik la muntlig fram NFFs syn på meldingen med særlig fokus på fysisk inaktivitet blant barn og unge. NFF framholder at dette er et stort og alvorlig samfunnsproblem som kan få alvorlige ringvirkninger for neste generasjon.

Videolink fra høringen finner du her (NFFs innspill fra ca. 26.30 min)

 NFFs skriftlige innspill til komiteen: 

Kontaktperson: 

 • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.
[30.04.2015]

For første gang kom LO og NHO i havn uten mekling. Denne uken starter oppgjøret i offentlig sektor, med staten først ut i dag.

Les mer..

Medlemsfordeler

 • tidsskriftet Fysioterapeuten
 • gunstige forsikringsordninger
 • medlemspris på kurs
 • månedlig nyhetsbrev
 • juridisk bistand i arbeidstvister