Fysio

Rådgiver/seniorrådgiver i NFFs fagseksjon – fast stilling 50 %

2. gangs utlysing

Til oppfølging av oppgaver innen fagseksjonens virkeområde har vi ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i 50 % stilling, med tilsettelse snarest. Ansvar og oppgaver er utvikling av NFFs kurstilbud, både når det gjelder faglig innhold og pedagogisk tilrettelegging, praktisk arbeid knyttet til organisering og administrering av kurstilbudene, samt utredning av saker for Fag- og utdanningspolitisk utvalg og Forbundsstyret. NFFs behov og sammensetningen av kompetanse i fagseksjonen til enhver tid bidrar til at oppgavene kan endres. I nær framtid er det aktuelt å utvikle kurstilbudene, blant annet innen psykisk helse og rehabilitering.

[30.01.2015] Les mer..

Kraftfull markering fra Unio, LO og YS

Vi takker alle våre medlemmer som medvirket til den overveldende oppslutningen fra Unio, LO og YS i den politiske streiken og markeringene i dag! Har du gode foto fra markeringen du deltok på, og spesielt foto der NFF-medlemmer som deltok er avbildet? Vi vil gjerne ha dem til et Facebook-album. Send foto til kommunikasjonsleder Vidar Rekve i NFF, vr@fysio.no.

[28.01.2015]

Hvem synes DU fortjener å bli årets fysioterapeut?

Som et ledd i vårt arbeid for å synliggjøre fysioterapeuter og fysioterapi vil Norsk Fysioterapeutforbund i år for første gang dele ut prisen Årets fysioterapeut. NFFs pris for årets fysioterapeut tildeles en fysioterapeut, et fysioterapimiljø eller en leder av fysioterapitjenesten som har utmerket seg i forhold til tjenesteutvikling og/eller synliggjøring av fysioterapi og fysioterapeutenes kompetanse. Prisen deles ut under festmiddagen 5. mars på Fysioterapikongressen 2015. Medlemmer av NFF kan både nomineres og nominere. 

[27.01.2015] Les mer..

Fellesopplæring for Virke HUK

Fellesopplæring Virke HUK
Partene i HUK-avtalene ble i tariffoppgjøret i 2014 enig om felles opplæring. Virke og organisasjonene har i fellesskap ansvar for opplæringen. Nå er kursdatoer og kursprogram klart. Vedlagt følger kursprogram for Bergen 11. februar, Trondheim 10. februar og Oslo 12. februar. Det legges opp til dialog, og vi oppfordrer deltagerne til å være aktive i de aktiviteter som gjennomføres.

Merk påmeldingsfristen: 31. januar. Mer praktisk informasjon finner du i de vedlagte programmene.

Program Bergen 11. februar  |  Program Trondheim 10. februar  |  Program Oslo 12. februar

Kontaktperson i NFF:

[23.01.2015]

Temadag om Parkinsons sykdom 26. januar

I samarbeid med Norges Parkinsonforbund og Fram helserehab arrangerer NFF temadag om Parkinsons sykdom 26. januar. Det er per i dag 120 påmeldte fysioterapeuter, med deltakere fra Troms i nord til Kristiansand i sør. Bakgrunnen for samarbeidet rundt denne temadagen er de europeiske fysioterapiretningslinjene for Parkinsons sykdom.

[23.01.2015] Les mer..

Ingen løsning i forhandlingene i Norlandia Care

Det ble 19. januar brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter der det forhandles om ny tariffavtale for ansatte i barnehager, sykehjem og sykehotell eid og drevet av Norlandia Care. Det går dermed mot mekling i februar.

Kontaktperson i NFF:

  • Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, forhandlingssjef/seksjonsleder, rlwh@fysio.no.
[20.01.2015]

Allerede over 800 påmeldte til Fysioterapikongressen!

Per 15. januar, da rabattfristen for deltakeravgiften utløp, hadde et overveldende antall på mer enn 800 personer meldt seg på til Fysioterapikongressen. La det likevel være klart: Vi har god plass til mange, mange flere fysioterapeuter i lokalene til Norges Varemesse! Og det gjenstår flere uker før vi må sette strek for påmelding til kongressen.

Kontaktperson:

  • Kontaktperson: Áslaug Skúladóttir, rådgiver, as@fysio.no, tlf. 402 38 662.
[16.01.2015]

NFF arrangerer nettmøte om aksjonsdagen 28. januar

Mandag 26. januar kl. 1600–1800 arrangerer vi et nettmøte for medlemmene om den politiske aksjonsdagen 28. januar. Dagen består av en politisk demonstrasjonsstreik og markeringer landet rundt i et samarbeid mellom Unio, LO og YS. På nettmøtet kan du på en enkel måte få svar på spørsmål du måtte ha om aksjonsdagen. Vi legger ut mer informasjon om nettmøtet på NFFs nettsider og Facebook-sider om formiddagen 26. januar. Følg med, og både før og etter nettmøtet kan du oppdatere deg løpende på kampanjesidene: Mitt arbeidsliv – Forsvar arbeidsmiljøloven!

[16.01.2015]

– Slutt opp om streiken og markeringene 28. januar!

En samlet fagbevegelse har reagert sterkt på Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. – Disse forslagene representerer et tilbakeslag i arbeidslivet, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF. Han oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å slutte opp om den politisk demonstrasjonsstreiken 28. januar og markeringene rundt om i landet.

– Tiden er inne til en klar protest mot endringsforslagene. Vi må sammen bidra til å stanse forslagene, som vil bidra til et hardere arbeidsliv med større belastninger på den enkelte og mindre trygghet. Jeg regner med at det blir god oppslutning blant våre medlemmer og tillitsvalgte, og at også selvstendig næringsdrivende medlemmer vil delta på markeringene.

[13.01.2015] Les mer..

Fysioterapikongressen 2015 – delta med rabatt!

Vi minner om at torsdag 15. januar er siste mulighet til å få rabatt på deltakeravgiften for Fysioterapikongressen 4.–6. mars. Har du bestemt deg for å delta, eller er på nippet til det, er det økonomisk smart å ta springfart nå!

http://fysioterapikongressen.no/Paamelding

Kontaktperson: Áslaug Skúladóttir, rådgiver, as@fysio.no, tlf. 402 38 662.

[12.01.2015]

Fysioterapeuter skal utøve sitt yrke i henhold til norsk lov. Det gjelder også for dokumentasjon av behandling.

Les mer..

Følg også kongressen på Facebook!

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister