Fysio / AKTUELT / Nyheter / Hovedavtaleforhandlingene i Oslo avsluttet uten enighet

Hovedavtaleforhandlingene i Oslo avsluttet uten enighet

Partene i Oslo kommune har forhandlet om endringer i hovedavtalen og øvrige avtaler. Avtalene ble sist reforhandlet i 2002. Organisasjonene fant det umulig å akseptere Oslo kommunes krav i forhandlingene, kommunen på sin side avviste en prolongering, og forhandlingene ble avsluttet uten resultat. Etter organisasjonenes syn gjelder dermed tidligere avtalebestemmelser fram til partene avtaler noe annet. UNIO Oslo kommune og de andre forhandlingssammenslutningene beklager den oppståtte situasjonen. Når alternativene sto mellom forverringer av de eksisterende avtalene og å videreføre gjeldende avtaleverk, var valget likevel ikke vanskelig, lyder konklusjonen i sammenslutningenes felles pressemelding om hovedavtaleforhandlingene.