Fysio / AKTUELT / Nyheter / Hovedtariffoppgjøret er i gang

Hovedtariffoppgjøret er i gang

(endret 9. april 2010) I dag åpnet hovedtariffoppgjøret på forhandlingsområdene stat, KS og Oslo kommune. I den forbindelse har Unio sendt ut pressemeldinger med omtale av kravene i årets oppgjør. I staten har Unio fremmet krav sammen med LO Stat og YS Stat. Tariffnyheter på NFFs nettsider finner du under menypunktene "Hovedtariffoppgjør 2010", som er opprettet for hvert tariffområde (se venstremenyen under "LØNN OG ANSETTELSE"). Tariffnyheter og relatert informasjon som angår flere tariffområder, kan i tillegg bli lagt ut som nyhet på forsiden, altså www.fysio.no. Alle meldinger knyttet til årets forhandlinger vil foreligge i kortversjoner og kronologisk rekkefølge på samlesiden "Tariff 2010".

Arne Johannessen, Mimi Bjerkestand og Terje Vilno er Unios forhandlingsledere for henholdsvis medlemmer i staten, KS og i Oslo kommune. NFFs representanter i Unios forhandlingsutvalg på disse områdene er Ole Jacob Støle (stat), Kirsti Glad (KS) og Bjarte Hjorthaug (Oslo kommune). På Unios tariffsider finner du en oversiktsartikkel for åpningen av hovedtariffoppgjøret som blant annet viser medlemmene i alle forhandlingsutvalg i Unio og antall medlemmer i medlemsforbundene i Unio. Her finner du også en oversikt over vanlige ord og uttrykk knyttet til tariffoppgjørene.