Fysio / AKTUELT / Nyheter / Ny lønnsstatistikk og andre nøkkeltall for ansatte

Ny lønnsstatistikk og andre nøkkeltall for ansatte

I desember 2009 gjennomførte NFF en stor undersøkelse blant medlemmene av blant annet lønnsforhold og fordeling av heltids-/deltidsstillinger på ulike tariffområder. På siden www.fysio.no/LØNN OG ANSETTELSE/Statistikk finner du en kortfattet presentasjon som sammenstiller noen hovedfunn fra denne undersøkelsen på områdene stat (utvalgte stillinger), KS, Oslo kommune (Fysioterapeut I), Spekter og HSH-Spesialist. Relevante utdrag er også publisert særskilt på hvert av de fem tariffområdene under menypunktet "Statistikk lønn".

Kontaktperson:

  • Tom Hetty Olsen, seniorrådgiver, tho@fysio.no, tlf. 22 93 30 61, eller 482 72 445.