Fysio / AKTUELT / Nyheter / Partene enige om ny hovedavtale i KS

Partene enige om ny hovedavtale i KS

Forhandlingssammenslutningene i KS-området hadde 16. desember sitt siste forhandlingsmøte om revisjon av Hovedavtalen i KS. Det ble oppnådd enighet mellom alle partene, som anbefaler medlemsorganisasjonene å godta resultatet. Hovedavtalen inngås for en ny fireårsperiode. Det anbefalte forslaget består av endringer i selve hovedavtalen, bestemmelser som er inntatt i forhandlingsprotokollen og et B-rundskriv som skal forklare/presisere nærmere enkelte bestemmelser i Hovedavtalen og forhandlingsprotokollen. Det er enighet mellom partene om at det skal gjennomføres fellesopplæring og informasjon om Hovedavtalen i 2010.

Noen hovedpunkter blant endringene i avtalen:

  • Viktigheten av å arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv slik at sykefravær og uføretrygd reduseres.
  • Viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på klima og ytre miljø.
  • En tydeliggjøring av arbeidsgivers ansvar for ivaretakelse av medvirkning og medinnflytelse ved kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid. En skal ikke kunne organisere seg bort fra medbestemmelse.
  • En har fortsatt rett til å ha tillitsvalgt ved alle skoler.
  • Ved skolering i Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen vil alle tillitsvalgte i hovedsak ha rett til permisjon med lønn.
  • Hvis tillitsvalgte kalles inn til møter av arbeidsgiver i sin fritid, gis det kompensasjon med utbetaling av timelønn eller adgang til å avspasere.

Les protokollen med endringene i Hovedavtalen.

Kontaktperson: 

  • Kirsti Glad, seniorrådgiver, kg@fysio.no, tlf. 22 93 30 82, eller 908 52 024.