Fysio / AKTUELT / Nyheter / Storstreik i KS

Storstreik i KS

(oppdatert kl. 1435) Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene i KS-området er i streik fra arbeidsdagens start fredag morgen. Det er stor avstand mellom Unio og KS. Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å legge fram en skisse. Det betyr at cirka 6000 Unio-medlemmer i tariffområdet KS er i streik fra fredag morgen. Nedenfor kan du lese Unios pressemelding om KS-streiken.

Storstreik i  KS

Unio tar ut sine medlemmer fra i morgen tidlig, fredag 28. mai.

Etter mange timer på overtid, ble det klart at det ikke ble enighet i meklingen mellom Unio og KS. Meklingsmannen så ikke grunn til å legge fram en skisse. Streiken er nå et faktum og vil bli iverksatt i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Ullensaker fra i morgen tidlig. 
 
 Det var stor avstand mellom partene, og de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden går nå samlet til streik.
 
 Unio har gjennom hele oppgjøret hatt tydelige krav om likelønn og en bedre lønnsutvikling, spesielt for lærere.
 – Hvis vi hadde akseptert tilbudet, hadde vi sviktet medlemmene, men også barn og unge i skole og utdanning, folks trygghet i dagliglivet og gamle og syke i helsesektoren. Det var uaktuelt. Nå hadde vi mulighet til et historisk likelønnsoppgjør, sier forhandlingsleder i Unio-kommune, Mimi Bjerkestand.

- Det er med stort alvor vi sender medlemmene våre ut i konflikt fra i morgen tidlig. Vi var villige til å finne en løsning i samarbeid med KS og de andre partene. KS har tidligere ikke ønsket likelønnspenger fra regjeringen. Nå bør de komme på andre tanker, sier Mimi Bjerkestand.

- Det var ikke mulig for oss å akseptere en ramme tilsvarende det som ble gitt i staten. Det handler om at utfordringene i KS-sektoren er helt annerledes enn i staten. I KS har vi flere kvinner med lavere lønn. Det var derfor helt nødvendig å få en høyere ramme i KS enn i staten. KS skapte også et problem ved å insistere på at likelønn i stor grad skulle løses lokalt, sier forhandlingslederen.

Kontaktpersoner

Mimi Bjerkestand, mob. 911 43 609
 forhandlingsleder Unio-KS
 Nina Hulthin, mob. 970 84 320
presseansvarlig