Fysio / BUTIKK / Brosjyrer fra faggruppene / Bekkenløsning

Bekkenløsning

Artikkelnummer: 261
bekken

Ny oppdatert versjon av 2007-brosjyren om bekkenløsning produsert av NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne i bekkenrelaterte smerter. Revidert i 2010, oppdatert per august 2012.

Bestill trykt versjon nedenfor, eller last ned brosjyren her i PDF.

Pris kr 0,00
(medlemspris)

Pris kr 0,00
(ikke-medlemspris)

Det er ingen opsjoner.