Fysio / FAG / Etikk og fysioterapi / Etisk utvalg

Etisk utvalg

Etisk utvalg skal behandle spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Etisk utvalg skal arbeide for at NFFs yrkesetiske retningslinjer er kjent i organisasjonen, og for å synliggjøre etiske problemstillinger for organisasjonen og medlemmene.

 

Etisk utvalg 2014–2016

  • Marit Brustugun Sartz, leder
  • Aline Voetelink Flølo 
  • Marthe Schneider
  • Bodil Anita Sørensen
  • Stig Morten Fløisand
  • Linda Heia, vara
 

NFFs lover 2013-2014 og Nye kontaktopplysninger kommer.

 

Ved klage på fysioterapibehandling

Norsk fysioterapeutforbund er ikke tilsynsorgan for klager på fysioterapibehandling. Pasienten som har klager på fysioterapibehandling skal rettes disse til fylkesmannen i fylket. Se her for mer informasjon. 

 

Ta kontakt
Har du spørsmål eller ting du lurer på i forbindelse med din fysioterapivirksomhet som er aktuelt for Etisk utvalg, ta gjerne kontakt med sekretær for utvalget: Marianne Aars, ma@fysio.no