Fysio / LØNN OG ANSETTELSE / Tariffområde KS / Stillingskoder

Stillingskoder

Oversikten nedenfor viser enkelte rapporteringsbenevnelser tilknyttet hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med hovedbenevnelse. Opplistningen er ikke til hinder for at også øvrige rapporteringsbenevnelser tilknyttes romertal I som avansementstilling.

Stillingskode Hovedbenevnelse

Rapporteringsbenevnelser/

Avanntsementstillinger

Merknad
7066 Fysioterapeut Fysioterapeut I
  • Minstelønnssystem med minimumsavlønning.
7617 Spesialfysioterapeut Spesialfysioterapeut I
  • Minstelønnssystem med minimumsavlønning.
  • Det er ikke fastsatt sentrale kriterier for bruk av denne stillingskoden. Det er derfor opp til de lokale partene å utarbeide eventuelle kriterier gjennom den lokale lønnspolitikken.
  • KS og NFF har en felles forståelse av at kompetansekravet for stillingskoden kan tilsvare studier som gir 60 studiepoeng/20 vekttall eller tilsvarende.
7712

Stillinger med krav

om mastergrad

 
  • Minstelønnssystem med minimumsavlønning.
  • Partene er enige om at stillingskoden benyttes når det kreves påbygning/videreutdanning til mastergrad og arbeidstaker har en gyldig mastergrad.
7711 Utd.stillinger m.m. Fysioterapeut i turnusåret
  • Minstelønn for turnuskandidat er fastsatt i sentral særavtale mellom KS og NFF (SFS 2302).
7451 Leder

Avdelingsleder med særaldersgrense

Kommunefysioterapeut

Sjeffysioterapeut

  • Stillingskoden har en sikringsbestemmelse som sier at en leder skal ha høyere lønn en dem han/hun er satt til å lede.
7453 Fagleder Samme som kode 7451 etter lokal vurdering