Fysio / ORGANISASJON / Avdelinger / Sunnmøre / Nyhetsarkiv / AVLYST - Høstseminar 2010

AVLYST - Høstseminar 2010

I år vil høstseminaret bli arrangert fra fredag 5. november til lørdag 6.november, det vil bli lagt til Ålesund og Rica Parken Hotel. Program ligger nå her klart og hvordan melde seg på.

NFF AVD SUNNMØRE INVITERER TIL HØSTSEMINAR 2010

Tid / Sted: Rica Parken Hotel, Ålesund 5.-6.november

Program for høstseminaret:

Fredag 5.november:

1730 – 18.00 Registrering

1800 – 2000 Jorund Brekke Fjeldheim, lege ved kreftsykehuset i Ålesund vil ha presentasjon av det palliative teamet
og hvordan de jobber.

Bente Hole Vik, fysioterapeut ved Kreftsykehuset i Ålesund vil ha presentasjon om fysioterapi og palliativ behandling.

2030 Middag m/underholdning

Lørdag 6. november:

0930 – 1045 Fysioterapeut Synnøve Ask vil ta oss gjennom en spennende time med magedans.

1100 – 1300 Fysioterapeut Brit Fadnes – presenterer Balansekoden.
Balansekoden presenterer et samspill mellom fysisk og mental balanse. Fadnes har utviklet den sammen
med fysioterapeut Kirsti Leira med veiledning av professor Per Brodal.

Ta med blå BALANSEPUTE og CAPS/SOLSKJERM da vi skal ha praktiske øvelser.

1300 – 1400 Lunsj

1400 – 1500 Brit Fadnes fortsetter med balansekoden

1515 – 1700 Fysioterapeut Berit Vold Eidem, student på masterstudium med utgangspunkt i fysioterapi og veiledningspedagogikk.
Britt vil ta for seg veiledning, hva det er og hvilke muligheter det gir oss til kommunikasjon. Hvordan vi knytter
dette opp mot fysioterapifaget og de målsetninger og forventninger vi ofter har i forhold til behandling av
pasienter.

1715 – 1800 Avslutning ved leder av avdelingen, Ann-Elin Myklebust

- informasjon ang medlemsmøte og landsmøtesaker som vil være agenda der

PÅMELDING:

Påmelding til seminaret skjer ved å sende en e-post til nff.sunnmore@fysio.no innen 26.10.08, husk å merke påmeldinga med fullt navn, adresse og arbeidssted og om du ønsker enkelt- eller dobbeltrom (evt dele med hvem).

Pris for arrangementet blir:

  • Kurs + overnatting i enkeltrom: 2000 kr
  • Kurs + overnatting i dobbeltrom: 1500 kr

(Inkluderer lunsj + middag med underholdning fredag, samt stor frokostbuffet og kurs lørdag)

  • Kurs uten overnatting (inkludert lunsj): 1000 kr
  • Middag: 250 kr

Innbetaling skjer til kontonr: 6550 05 42416. Husk og merk betalinga med navn og ”Høstseminar 2010”. Betalingsfrist 01.november