Fysio / ORGANISASJON / Faggrupper / Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF)

UFF arrangerer kurs med Barrett Dorko, 20.-21.september

Barrett Dorko er fysioterapeut med 30 års erfaring som klinikker, forfatter og lærer. Han har siden mai 2004 avholdt workshop´en "Manually Managing Pain" i over 350 amerikanske byer. Han tar bl.a. for seg fenomener som "skade uten smerte", "smerte uten skade", "malalignment uten smerter" og "alignment med smerte". 
Kurset "Simple Contact" fokuserer på å forenkle manuell behandling ved å få de som har en smertetilstand til å utføre korreksjonsøvelser som bidrar til smertelette og rehabilitering. Kurset er utviklet for å gi klinikeren en forståelse av pasienter med kroniske smerter i lys av de nyeste oppdagelsene innen nevrovitenskap. 

[31.08.2014] Les mer..

UFF Årsmøte (og årsmøtekurs) 2014

Møtet vil bli holdt på NIMI Ullevål 15:30-17:00 1. mars.
Alle medlemmer oppfordres til å stille på årsmøtet:) Forslag til handlingsplan og budsjett for 2014 samt årsberetning for 2013 kommer.

Se påmelding: http://www.deltager.no/Palpasjon_nimi

[19.01.2014] Les mer..

Finn oss på Facebook

Vi har en aktiv gruppe på Facebook med kurstilbud, stillingsannonser og gode diskusjoner. Finn oss her: https://www.facebook.com/groups/5387802890/

[20.03.2013]

UFF Årsmøte 2013

Årsmøte blir avholdt 3.mars 2013 16:00 på Egon ved Ullevål Stadion. Alle medlemmer oppfordres til å stille på årsmøtet. Vedlagt ligger forslag til handlingsplan og budsjett samt årsberetning for 2012.

[15.01.2013] Les mer..

UFFs årsmøte 2012

Alle medlemmer oppfordres til å stille på årsmøtet. Vedlagt ligger forslag til handlingsplan og budsjett samt årsberetning for 2011.

[21.01.2012]

Kurs i Trondheim 15-16.oktober

Påmeldingen er åpnet til "Nyskapende Fysioterapi" i Trondheim, 15-16.oktober

[09.09.2011] Les mer..

Spørreundersøkelse fra UFF

Vi sender nå ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer på e-post.

[01.04.2011] Les mer..

Nytt styre etter årsmøte 2011

Etter årsmøtet ble avholdt ved UiS i Stavanger er det valgt nytt styre for UFF perioden 2011-2013

[01.04.2011] Les mer..

Meld deg inn i UFF

  • nyhetsbrev
  • oppstartsveileder
  • rådgivning
  • medlemspris på kurs