Fysio / FAG / Takstkompetanse

Takstkompetanse

NFF forvalter retten til takskompetanse på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. NFF har ansvar for å vurdere kompetanse i forhold til kriterier som framkommer i forskrift og rundskriv. Dette gjelder nå for fem takster / bidrag. Klikk på lenkene under for å lese om kriteriene for hver enkelt:

Saksbehandler for takstkompetanse A8, A 9og A2K er Bente Øfjord, bo@fysio.no, 48261726