Fysio / KURS / Kursnytt

Kursnytt

Nytt kurs - Fordypningskurs i undersøkelse og behandling av kjeveleddet

NFF tilbyr nytt kurs til høsten i undersøkelse og behandling av kjeveleddet. Kurset er fordypningskurs for fysioterapeuter som har tatt kurset basiskurs i MT-cervical, kjeve, thoracal og skulder eller har minimum tilsvarende kunnskaper. Kursleder er manuellterapeut Elisabeth Heggem Julsvoll. Les mer om kurset og påmelding her. 

[23.06.2014]

Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi

Er du nysgjerrig på å lære om bevegelsesverktøyene som, basert på taktfaste bevegelser, gir balansekontroll og evne til tilstedeværelse?
På kurs i september, kan du få vite mer om disse verktøyene og prøve dem ut ved hjelp av en enkel og forbedret praksis.
 «Jeg tror at trening i balansekontroll gjennom hverdagslige utfordringer/bevegelser er en nøkkel til endringer» (uttalelse fra tidligere deltaker)
Les mer.. 

[11.04.2014]

NFF søker kursledere innenfor arbeidshelse

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus om videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter (15 studiepoeng). Videreutdanningen består av tre kurs og og obligatoriske oppgaver: "Helsefremmende og forebyggende arbeid - i folkehelseperspektiv", "Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø" og "Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø". Det er behov for flere kursledere for de to sistnevnte kursene. 

[11.03.2014] Les mer..

Bli kursleder i NFF!

Ønsker du å bidra til andre fysioterapeuters faglige utvikling?

Ønsker du å bidra til høy kvalitet på fysioterapitjenestene?

Liker du utfordringer?

 

Interessert? I så fall, ønsker Fagseksjonen å bruke deg som kursleder! 

[07.03.2014] Les mer..

Manuellterapeuter søkes til å styrke NFFs kurstilbud

NFF har to basiskurs innenfor manuellterapi, som går over 5 dager fordelt på to samlinger og obligatorisk nettarbeid. Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, thoracal og skulderledd (45 timer) og Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hofte (45 timer). Deltagerne har evaluert kursene meget gode, og det er mange søkere.

Fagseksjonen søker etter flere manuellterapeuter til å holde kursene. Søkere må ha erfaring fra undervisning og veiledning, samt vurdering av oppgaver. Erfaring i å utvikle undervisningsmateriale er ønskelig. Søkerne bør kjenne til nyere teorier som har betydning for manuellterapi, hentet fra bevegelsesvitenskap, fra kunnskap om nevrofysiologiske styringsmekanismer som forklarer mobilisering og stabiliseringsteknikker, og fra tester som er valide og reliable.

For nærmere informasjon ta kontakt Áslaug Skúladóttir i NFFs fagseksjon, as@fysio.no, 402 38 662
Søknad med CV sendes til NFFs fagseksjon innen 27.april, på e-post til as@fysio.no

Informasjon om det å være kursleder

[05.03.2014]

Kurs i Terapiridning og opptakskrav

Norsk Hestesenter ved Starum (www.nhest.no) tilbyr kurs som fører til hestekunnskapseksamen, et av opptakskravene til NFFs kurs i Terapiridning. Kurset på Starum tilbys uke 21. Dette gir alle som er interessert i å melde seg på terapiridningskurset muligheten til å ta hestekunnskapseksamen før påmeldingsfristen av 6. august. Terapiridning trinn 1 er planlagt i Oslo uke 41 (6. - 10. oktober). Se kurskalenderen for påmelding og mer informasjon.

[26.02.2014]

Temadag om hverdagsrehabilitering - Fysioterapeutens bidrag!

NFF forsetter suksessen med å arrangere temadag om hverdagsrehabilitering for fysioterapeuter!

[24.02.2014] Les mer..

"Training the Brain in Pain - Novel Clinical Applications"

I september 2013 holdt Lorimer Moseley kurset "Understand & Explain Pain" for 180 deltakere på Rikshospitalet i Oslo.  Det kurset handlet om hvilke mekanismer, som ligger til grunn for akutte og kroniske smerter og pasientenes opplevelse av smerter. 28.mai 2014 kommer Lorimer Moseley tilbake til Rikshospitalet med et oppfølgingskurs "Training the Brain in Pain - Novel Clinical Applications". Sett av datoen og meld deg på. Påmeldingsfrist er 16.mars.

Kursbeskrivelse og program

[22.01.2014]

Kurstilbud for fysioterapeuter i frisklivsarbeid i 2014

NFF har kurs for fysioterapeuter i helsefremmende og forebyggende arbeid, samt flere aktuelle kurs om fysisk aktivitet og trening for diverse pasientgrupper, effektive treningsprinsipper og individuell tilpasning av oppfølging. I 2014 er følgende på kurskalenderen:

05. – 08. mai Treningsfysiologi – trening for prestasjon og helse Trondheim
05. – 07. mai og 28.-29.august Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo
25. – 29. august Helsefremmende og forebyggende arbeid
  – et folkehelseperspektiv
Oslo

04. – 05. september
 og 20. – 21. november

 

Grunnkurs treningslære for fysioterapeuter Oslo

28.-29.april og 16.juni

23.-24.oktober og 8.desember

Motiverende samtale Oslo
Dato kommer Kreft og fysisk aktivitet Oslo
[22.01.2014]

NFF søker kursledere til kurs innen Fysioterapi for eldre

Har du interesse for å øke kompetansen til fysioterapeuter innen fagområdet eldre? Er du oppdatert og har kunnskap innen fagområdet? NFF leter etter kursledere til å holde kurs innen kursrekken "Fysioterapi for eldre" - Er det deg?

[21.11.2013] Les mer..

NFF søker kursledere til kurs innen onkologi

Har du god oversikt og kunnskap innen onkologi og pedagogisk kompetanse du ønsker å benytte mer? NFF trenger flere kursledere for å kunne tilby alle kursene i kursrekken "Onkologi for fysioterapeuter". 

[24.10.2013] Les mer..

Temadag om hverdagsrehabilitering - fysioterapeutens kompetanse er viktig!

2. desember arrangerer NFF temadag om hverdagsrehabilitering på Gardermoen. Hverdagsrehabilitering er etablert i mange norske kommuner og stadig flere følger etter. Temadagen vil blant annet fokusere på endringsprosesser og synliggjøring av fysioterapeuters helt nødvendige kompetanse for å bidra til bedret funksjon og hverdagsmestring. Fysioterapeuter har en viktig rolle i hverdagsrehabilitering, fordi fysioterapeuters kompetanse om funksjonsvurdering og rehabilitering er helt avgjørende for å opprettholde eller gjenvinne funksjon.

[25.09.2013] Les mer..

Kurskalender 2014

fysioterapeuten nr. 6/13 er det annonsert noen få kurs for 2014. Disse kursene blir å finne på nettet i kurskalender 2014 i løpet av uke 25. Fra da av blir det mulig å melde seg på kursene.

[14.06.2013]

Kurstilbud for fysioterapeuter i frisklivsarbeid

I samhandlingsreformen anbefales alle kommuner å opprette frisklivstilbud for personer med etablert sykdom eller forhøyet risiko for å utvikle sykdom relatert til levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. I veileder for kommunale frisklivssentraler, fra Helsedirektoratet, vektlegges fokus på faktorer som fremmer helse og mestring, og mot individuelle mestringsressurser. Fysisk aktivitet i frisklivsarbeid kjennetegnes av at personer med ulike risikofaktorer og/eller diagnoser, alder, fysisk form og kjønn deltar i samme gruppe.

NFF har kurs for fysioterapeuter i helsefremmende og forebyggende arbeid, samt flere aktuelle kurs om fysisk aktivitet og trening for diverse pasientgrupper, effektive treningsprinsipper og individuell tilpasning av oppfølging. Høsten 2013 er følgende på kurskalenderen:

26. – 30. august Helsefremmende og forebyggende arbeid
  – et folkehelseperspektiv
Oslo

21. – 22. november
 og 30. – 31. januar

 

Grunnkurs treningslære for fysioterapeuter Trondheim
04. – 07. november Treningsfysiologi – trening for prestasjon og helse Stavanger
14. – 18. oktober Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger
19. – 20. september Kreft og fysisk aktivitet Oslo
[05.06.2013]

Videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter

NFF fortsetter samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om å arrangere videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter – folkehelse- og arbeidshelseperspektiv. Nytt navn på videreutdanningen er «Videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter». Målgruppen for videreutdanningen er fysioterapeuter som ønsker å utvikle kompetanse knyttet til helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til folkehelsearbeid generelt og arbeidshelse spesielt.

Videreutdanningen gir uttelling i 15 studiepoeng, og består av følgende kurs samt obligatoriske oppgaver:  

·        Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv, 2. - 9. september lenke til kursbeskrivelse og påmelding

·        Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, 21. - 25. oktober lenke til kursbeskrivelse og påmelding 

·        Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø avholdes i Oslo våren 2014

[26.04.2013]

Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer i høst

Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer med hovedfokus på revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og bindevevssykdommer tilbys 14. - 15. november 2013 (del 1) og 6. - 7. februar 2014 (del 2).
Samhandlingsreformen øker utfordringene og krav til kompetanse hos fysioterapeuter i primærhelsetjenesten for disse pasientgruppene. Derfor retter kurset seg først og fremst mot fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, men er også aktuelt for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten som har ønsker mer kunnskap om patologi og fysioterapi til pasienter med revmatiske sykdommer. Klikk her for nærmere informasjon og påmelding.

[18.04.2013]

Nytt kurstilbud – Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter har som formål å belyse hvordan treningslære kan brukes i en klinisk hverdag med behandling av pasienter, samt primær-/sekundærforebygging av muskelskjelettplager og livsstilssykdommer. Sentrale temaer i kurset er grunnleggende teori i trening og testing av utholdenhet, styrke og bevegelighet. I tillegg vektlegges smerteteori ut fra fysiologisk og psykologisk innfallsvinkel, med vekt på klinisk relevans.

Kurset avholdes i Trondheim 21. – 22. november og 30. – 31. januar 2014. Mellom de to kurssamlingene skal deltakere levere en obligatorisk oppgave tilknyttet sin praksis Kursledere er Håvard Østerås og Trine Moholdt. Klikk her for nærmere kursinformasjon og påmelding.

NFF tilbyr fortsatt kurs i treningslære med kursledere Jan Hoff og Jan Helgerud. Det har imidlertid byttet navn til «Treningsfysiologi – trening for helse og prestasjon». Neste kurs avholdes i Stavanger 4. – 7. november. Klikk her for nærmere kursinformasjon og påmelding

[20.03.2013]

Hvordan forstå og forklare smerte?

19. – 20. september avholdes i Oslo kurset «Understand & Explain Pain» med Lorimer Moseley.  På dette kurset vil du få en forståelse av hvilke mekanismer, som ligger til grunn for akutte og kroniske smerter og pasientenes opplevelse av smerter. Bli inspirert til hvordan du kan forklare dine pasienter om deres smertereaksjoner og dermed også hvordan de kan lære seg å håndtere smerten.

Lorimer Moseley, fysioterapeut og Ph.d. fra Adelaide i Australia, har mer enn tjue års klinisk erfaring med behandling kroniske smertepasienter. Han er leder for et forskerteam på University of South Australia, som fokuserer på hvilken rolle hjerne og sinn spiller i utvikling og behandling av kroniske smerter.

Undervisningen på kurset er på engelsk. Klikk her for nærmere informasjon og påmelding.

[18.03.2013]

Ofte stilte spørsmål

Fagseksjonen har samlet konsise svar på de vanligste spørsmålene vi får fra kursdeltakerne. Vi håper at dette vil være til god hjelp. Lenken til Ofte stilte spørsmål finner du i venstre meny.

[30.11.2012]

Nytt kurstilbud innen nevrologi – september 2013

NFF tilbyr et nytt kurs innen nevrologi, Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser. Kurset er rettet mot fysioterapeuter som jobber med personer med nevrologiske lidelser innen alle virksomhetsområder, og som har ønske om videreutvikling av praktiske og teoretiske kunnskaper i fagfeltet. Se kursannonsen for mer informasjon og påmelding.

[15.11.2012]

NFFs kurstilbud – oppdateringer i kurskalender 2013

Kurskalenderen for 2013 på nettet er blitt utvidet med flere kurstilbud som ikke har vært annonsert tidligere i år. Blant disse er:

Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi som utvides til 4 dager fordelt over to samlinger av to dager. Kursets første samling holdes i februar og kurset har påmeldingsfrist 11. desember.
Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse som ble annonsert i høst tilbys på nytt våren 2013.
Fysioterapi for barn med lungesykdommer ble sist holdt i 2011 og tilbys høsten 2013.

[15.11.2012]

Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse

Psykiske plager er årsak til en stor andel av sykefraværet i Norge i dag. Plagene kan dessuten presenteres som fysiske og de forekommer ofte i kombinasjon med muskel- og skjelettlidelser. Fysioterapeuter møter disse pasientene på mange arenaer, blant annet i eldreomsorgen, fysikalske institutter, rehabiliterings /behandlingsinstitusjoner og somatiske sykehus. 
Med grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse gir NFF et tilbud til fysioterapeuter med interesse for fagfeltet slik at de kan få økt trygghet og kompetanse i møtet med personer med psykiske plager og se samtidigheten og sammenhenger mellom fysiske og psykiske plager.
For mer informasjon og påmelding, se kursannonsen.

[18.09.2012]

Fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering - en temadag

NFF arrangerer 7. november en temadag om fysioterapeutenes rolle i hverdagsrehabilitering. Bakgrunnen er at samhandlingsreformen aktualiserer forebyggende arbeid, aktiv aldring og rehabilitering.
Kursssted: Rica Hotel Gardermoen, fra kl. 1000 til kl. 1700. For program og påmelding, se kursannonsen.

[03.09.2012]

Fysioterapi og traumer

Kurset er planlagt holdt i Trondheim og ikke i Oslo som annonsert i Fysioterapeuten. Første samling: fra 1. til 3. november 2012. Andre samling: fra 18. til 20. april 2013. Kurset egner seg godt for spesialister i fysioterapi. Kursannonse og påmelding.

[22.08.2012]

Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter – folkehelse- og arbeidshelseperspektiv

NFF har inngått avtale med Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) om å arrangere videreutdanning i ergonomi og helsefremmende arbeid for fysioterapeuter som tidligere ble tilbudt ved Høyskolen i Vestfold. Nytt navn på videreutdanningen er «Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter – folkehelse- og arbeidshelseperspektiv». Målgruppen for videreutdanningen er fysioterapeuter som ønsker å utvikle kompetanse knyttet til helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til folkehelsearbeid generelt og arbeidshelse spesielt. For å gjennomføre HM2 og å avlegge eksamen, må studentene ha gjennomført kursene HEFFA og HM1i løpet av de siste fem år

Videreutdanningen gir uttelling i 15 studiepoeng, og består av følgende kurs samt obligatoriske oppgaver:  

[29.06.2012]

Fysioterapi til intensivpasienter

Kurset som er planlagt i november i år, må dessverre utsettes til 2013. Muligheten til å melde seg på kurset vil bli gjenopprettet når kursdatoene er klare.

[21.06.2012]

Nye kurstilbud i høst

Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse 
arrangeres i høst i Oslo.
Pasienter med psykiske plager utgjør en stor andel av sykefraværet i Norge i dag. I kjølevannet av samhandlingsreformen får fysioterapeuter i primærhelsetjenesten større ansvar for denne pasientgruppen, og derved økt behov for kunnskap og kompetanse om psykisk helse og psykiske sykdommer.

Fysioterapi og traumer
tilbys i Trondheim i høst.
Kurset skal bidra til å gi fysioterapeuter kompetanse i hvordan møte pasienter som har smerter og funksjonssvikt på grunn av fysiske og psykiske traumer.

Fysioterapi i geriatrien - grunnkurs 
tilbys i høst i Trondheim.
På grunn av stor etterspørsel, arrangerer NFF et nytt grunnkurs i høst.
Kurset er nyttig i forbindelse med utvikling av hverdagsrehabilitering i kommunene og andre tjenester for eldre i kjølevannet av samhandlingsreformen.

[08.06.2012]

NFF arrangerer i høst "Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi: samspillet mellom kroppslig og mental balanse"

Er du nysgjerrig på å forstå mer av sammenhengen mellom kropp og sinn? Temaer som kroppslig balanse og evne til å lære
står sentralt for å forstå mer av denne sammenhengen. Les mer om kurset som skal holdes i oktober, i kursannonsen.
Målgruppen til kurset er alle fysioterapeuter med minst to års praksis.
Kursets faglig ansvarlige er fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira. Professor i nevroanatomi Per Brodal foreleser også på kurset.
God forberedelse til kurset er å gjøre seg kjent med bøkene Læringsnøkkelen, 2010 og Balansekoden, 2006.

[08.05.2012]

Fagdager 2012

Sett av 14.–15. juni for å delta på NFFs årlige fagdager på Domus Athletica i 2012! Programmet publiseres i midten av februar, og da åpnes det for påmelding.

Fagdagene skal gjenspeile bredden i fysioterapeutenes fagfelt. De skal formidle ny kunnskap og inspirasjon til fysioterapeutenes praksis. Erfaringen viser at NFFs fagdager er en arena hvor fysioterapeuter kan lære av hverandre og samarbeide på tvers av fag- og virksomhetsområder.

[19.12.2011] Les mer..

Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs. Et ekstra kurs i kurskalender 2012

Kurset vil bli holdt i Trondheim uke 17. For påmelding, se kursannonsen.

[07.12.2011]

Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem er flyttet fra Kristiansand til Tromsø

Kurset skal holdes i Tromsø uke 17, fom mandag 23. april tom fredag 27. april. Se kurskalender 2012 for påmelding.

[24.11.2011]

NFF søker kursledere til kurs i psykiatri og psykisk helse for fysioterapeuter

Fagseksjonen skal utvide kurstilbudet innenfor psykosomatisk fysioterapi. I den forbindelse søker Fagseksjonen kursledere for å utvikle og lede følgende kurs for fysioterapeuter:

  • Grunnkurs i psykiatri og psykisk helse
  • Temakurs om traumer
  • Temakurs om psykose og rus
[09.11.2011] Les mer..

NFF søker kursledere til kurset Elektiv ortopedi

Det er stor pågang til kurset Elektiv ortopedi. For å kunne holde kurset jevnlig trenger Fagseksjonen flere kursledere.

[03.11.2011] Les mer..

Påmelding til kurs 2012

Påmelding til kurs 2012 kan skje fra og med mandag 19. september. Kursomtalene og påmeldingsmuligheten blir å finne under NFFs kurskalender 2012. Datoene i kurskalenderen på nettet er oppdatert i forhold til kursoversikten i Fysioterapeuten.

[16.09.2011]

Ny annonsering av NFFs kurs

NFFs kurs for 2012 vil bli annonsert i Fysioterapeuten ved hjelp av en kursoversikt som vil vise kursdatoer, kurssted og påmeldingsfrister. Den første oversikten kommer i Fysioterapeuten i september, og vil bli oppdatert i hvert nummer.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema vil du finne i kurskalenderen på nettet hvor også nyheter og ledige plasser på kurs blir annonsert fortløpende.

[07.09.2011]

Kurs i Oslo om lumbopelvic motor control

19.-20. september arrangerer Fagseksjonen et kurs i Oslo med professor Paul Hodges fra Australia, Lumbopelvic motor control: an integrated approach to clinical assessment and treatment of motor contol dysfunction in low back pelvic pain.

Professor Paul Hodges er leder  for Center of  Clinical Research Excellence in Spine, Pain, Injury and Health  ved The School of Health and Rehab Sciences,  The University of Queensland I  Australia. Paul Hodges har doktorgrad i både fysioterapi og nevrovitenskap. Han forsker på  fysiologisk  forklaring av  muskelskjelettsmerte, spesielt i relasjon til  grad av motorisk kontroll. Han arbeider også sammen med flere  samarbeidspartnere  i hele verden med å utvikle nye metoder for å forebygge og behandle smerte.  De siste årene har Paul Hodges utvidet sin forskning til også  omfatte  relasjonen  mellom  respirasjonsfunksjon, inkontinens og rygg- og bekkenplager. Hodges er primærforsker men har også gjennomført kliniske effektstudier. På kurset vil han også diskutere aspekter ved kvalitet og begrensning av dokumentasjon ved implementering av forskning i klinisk praksis.

 Kurset er aktuelt for alle fysioterapeuter med interesse for rygg- og bekkenplager.

For påmelding til kurset, gå til Kurs etter fagområder og Generelle kurs (se meny i venstre kolonne). 

[12.05.2011]

Helhetlig hjerterehabilitering - med trening som middel og mål

Det er et stort behov for tidlig rehabilitering av hjertepasienter på sykehus og etter utskrivelse fra sykehus. Dette kurset skal bidra til blant annet å øke fysioterapeutenes kunnskap om gruppetrening, om helthetlig hjerterehabilitering, sykdomslære, pasientutvelgelse og testing. Nyere forskning på feltet hjerterehabilitering blir også presentert. Kurset strekker seg over fem dager og vil bli holdt i Oslo i uke 46.
Meld deg på her.

[11.02.2011]

Nye kurs i høst

Det er planlagt et kurs i Bevegelsesutvikling i regi av NFF avdeling Finnmark i september og et kurs i Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker i Oslo i oktober. Begge kursene er åpne for påmeldinger. Se Kurskalender 2011

[11.02.2011]

Påmeldinger til kurs 2011

Påmeldinger til kurs 2011 er i godt i gang. Om kort tid er det påmeldingsfrist til januar kursene. Blant disse kursene er Fysioterapi og spiseforstyrrelser – kroppserfaring og tvangspreget trening som er planlagt i Stavanger. Kurset skal gi innsikt i hva spiseforstyrrelser er og gi kunnskap om hva fysioterapeuter kan bidra med i forhold til kroppserfaring og i forhold til å dempe tvangspreget trening. Kurset strekker seg over 3 dager.  

[15.11.2010]

Fysioterapi til intensivpasienter - kurstilbud i 2010

Kurset Fysioterapi til intensivpasienter gir en grundig innføring i de vanligste medisinske problemstillinger samt fysioterapeutens behandlingsmuligheter til pasienter på intensiv og postoperative avdelinger. Kurset strekker seg over sju dager bestående av to kursbolker a henholdsvis fire og tre dager. Les mer..

[14.01.2010]