Fysio / LØNN OG ANSETTELSE / Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Vi har utarbeidet temasider som skal besvare enkelte spørsmål om arbeidsforhold. Reglene i arbeidslivet er et samspill mellom blant annet lover, tariffavtaler og den enkelte arbeidstakers individuelle arbeidsavtale. Svarene på disse temasidene er i stor grad gitt ut fra det som generelt er regulert i arbeidsmiljøloven, ferieloven og andre relevante lover. Det er viktig å være klar over at tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler ofte regulerer de samme spørsmålene og at de ofte gir arbeidstakerne bedre rettigheter. For å få et fullstendig svar på mange spørsmål kan det derfor vær nødvendig å undersøke både loven, aktuelle tariffavtaler og egen arbeidsavtale.

Om ansettelse

Om arbeidsavtaler

 Andre forhold